ประกาศชาวนา ฤดูนาปี 2565 ฉบับที่ 4/2565
  •   2022-08-29 13:34:39    57     7

ประกาศชาวนา รายงานสภาพการทำนา และศัตรูข้าว เพื่อเตือนภัยการระบาด ฤดูนาปี 2565 ฉบับที่ 4/2565 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


  • bytes