งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
 •   2021-11-05 11:00:51    131     17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12/2565 ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงบประมาณ 2565

(ดูรายละเอียดไฟล์ PDF)


 • bytes  

 • bytes  

 • bytes  

 • bytes  

 • bytes  

 • bytes  

 • bytes  

 • bytes  

 • bytes  

 • bytes  

 • bytes  

 • bytes  

 • bytes  

 • bytes