ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
  •   2021-11-01 14:48:32    145     33

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

รายละเอียดตามไฟล์แนบ (PDF)


  • bytes