การสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกุสุมา กิตติสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววาสนา จิโน เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

   

วันที่ 4-6 กันยายน 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกุสุมา กิตติสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววาสนา จิโน  เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ณ โรงแรมภูสักธาร  รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายณัฏฐกิตติ์  ของทิพย์  อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา