การประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยข้าว


    นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นำทีมนักวิจัยจากโครงการข้าว เข้าร่วมหารือความร่วมมืองานวิจัยข้าว กับอาจารย์จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เด ฟาเรียส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมด้วย

   

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นำทีมนักวิจัยจากโครงการข้าว เข้าร่วมหารือความร่วมมืองานวิจัยข้าว กับอาจารย์จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เด ฟาเรียส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมด้วย
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือโครงการวิจัยร่วมกันเรื่องการขยายผลและพัฒนาการใช้นวัตกรรมแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษาชาวนาไทยสู่ศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งภายในโครงการได้มีกิจกรรมการพัฒนาแอพพลิเคชัน "ALLRice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่ใช้เพื่อช่วยให้ชาวนาสามารถวางแผนการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น พันธุ์ข้าว ราคาขาย ปริมาณน้ำ การพยากรณ์สภาพอากาศ การพยากรณ์โรคและแมลงศัตรูข้าว รวมถึงการจัดการศัตรูข้าวที่เหมาะสมเพื่อให้ตอบโจทย์ของเกษตรกรได้มากขึ้น