การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกรมการข้าวและโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model


    นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน เปิดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกรมการข้าวและโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model

    วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน เปิดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกรมการข้าว และโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model โดยมีนายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการข้าวจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย