นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ


    นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยนพูดคุย พร้อมรับฟังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆให้แก่พี่น้องศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล

    วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว นำทีมผู้บริหารกรมการข้าวจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยนพูดคุย พร้อมรับฟังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆให้แก่พี่น้องศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีดินมูล ตำบลดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย