นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว นำทีมผู้บริหารกรมการข้าวจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย


    นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว นำทีมผู้บริหารกรมการข้าวจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

    วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว นำทีมผู้บริหารกรมการข้าวจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 ตำบลจันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย