กิจกรรม "ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงบ่อ"


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงบ่อ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

    วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงบ่อ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณสระหลวง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย