โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวกุสุมา กิตติสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมปลูกข้าววางรวงในแปลงเกษตรกร เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ใช้เอง

    วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวกุสุมา กิตติสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมปลูกข้าววางรวงในแปลงเกษตรกร เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ใช้เอง ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หลวง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย