คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

    วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ณ อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย