ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง ฉบับที่ 6/2566
  •   2023-05-09 20:19:18    21     4

ประกาศชาวนา รายงานสภาพการทำนา และศัตรูข้าว เพื่อเตือนภัยการระบาด ฤดูนาปรัง ฉบับที่ 6/2566 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


  • bytes