กิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC)​ 2023 สัญจร จังหวัดเชียงราย


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายพายัพภูเบศร์​ มากกูล นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ และ นางนุจ​รินทร์ จัง​ขันธ์ โก​เมส เด ฟา​เรียส นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ ศูนย์​วิจัย​ข้าว​เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC)​ 2023 สัญจร จังหวัดเชียงราย

    วันที่ 24 เมษายน 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายพายัพภูเบศร์​ มากกูล นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ และ นางนุจ​รินทร์ จัง​ขันธ์ โก​เมส เด ฟา​เรียส นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ ศูนย์​วิจัย​ข้าว​เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC)​ 2023 สัญจร จังหวัดเชียงราย ณ ห้องแกรนด์​บอลรูม ดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บาย กะตาธานี จังหวัด​เชียงราย โดยมีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดี​กรมการค้าภายใน เป็นประธาน วัตถุประสงค์​เพื่อให้เกษตรกร​ผู้ปลูกข้าว วิสาหกิจ​ชุมชน ผู้ประกอบการ​ค้าข้าว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ข้อมูลสถานการณ์​การตลาดข้าว และแนวโน้มความต้องการของตลาดในต่างประเทศ การผลิตข้าวพันธุ์​ใหม่ให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก และการพัฒนาสินค้าข้าวเพื่อรองรับการตลาดโลกในอนาคต