ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา)

    วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเทิง ที่ประสบอุทกภัยพื้นที่นาได้รับความเสียหาย จำนวน 429 ราย พื้นที่ 6,626 ไร่ ณ วัดหนองแรดใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี