ร่วมการแถลงข่าว การประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย - ลาว - เมียนมาร์


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมการแถลงข่าว "การประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย - ลาว - เมียนมาร์ " โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

    วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมการแถลงข่าว โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดการแถลงข่าว "การประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย - ลาว - เมียนมาร์" ณ โรงแรมแกรนด์วิสตร้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาการค้าชายแดนภาคเหนือ ไทย - ลาว -เมียนมาร์ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐากรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูงภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566