ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

    วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566 และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย