งานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมรับชมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

    วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมรับชมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมธรรมล้านนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี