ร่วมงานนวัตกรรมวิถี เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล ประจำปี 2566


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมงานนวัตกรรมวิถี เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล ประจำปี 2566

    วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมงานนวัตกรรมวิถี เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมกลุ่มทางการเกษตร ให้มีการพัฒนาต่อยอด เชื่อมโยงเครือข่ายทางการผลิต การตลาด สู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและข้าวปลอดภัย ณ ลานโรงอบข้าวศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย