ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง ฉบับที่ 3/2566
  •   2023-03-28 13:57:07    21     7

ประกาศชาวนา รายงานสภาพการทำนา และศัตรูข้าว เพื่อเตือนภัยการระบาด ฤดูนาปรัง ฉบับที่ 3/2566 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


  • bytes