การประชุมจัดทำ Model การทำงานในพื้นที่ของหน่วยงานในภูมิภาค


    นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธาน การประชุมจัดทำ Model การทำงานในพื้นที่ของหน่วยงานในภูมิภาค สำนักงานวิจัยและส่งเสริมข้าวที่ 7

    วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธาน การประชุมจัดทำ Model การทำงานในพื้นที่ของหน่วยงานในภูมิภาค สำนักงานวิจัยและส่งเสริมข้าวที่ 7 เมื่อปรับโครงสร้างใหม่ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting