ร่วมเป็นวิทยากร


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เดฟาเรียส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมถ่ายทอดความรู้ตามโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

    วันพุธที่ 21 มีนาคม​ 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เดฟาเรียส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ​ ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมถ่ายทอดความรู้ตามโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอ​แม่สาย จังหวัด​เชียงราย ณ ศาลาอเนกประสงค์​บ้านหนองอ้อ ตำบลโป่งผา อำเภอ​แม่สาย จังหวัด​เชียงราย