กิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

    วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายกิตติพงศ์ รื่นงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) โป่งสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย