การประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานวิจัยและการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566


    การประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานวิจัยและการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

    วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายกิตติพงศ์ รื่นงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานวิจัยและการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น กรุงเทพมหานคร โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน