ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง ฉบับที่ 2/2566
  •   2023-03-10 15:57:45    21     3

ประกาศชาวนา รายงานสภาพการทำนา และศัตรูข้าว เพื่อเตือนภัยการระบาด ฤดูนาปรัง ฉบับที่ 2/2566 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


  • bytes