ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


    ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมงานและจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

    วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมงานและจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้ เรื่องการจัดการผลิตข้าวที่เหมาะสม ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิตพร้อมรับมือความเสี่ยงด้านการผลิตสินค้า การตลาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ปี 2566 ณ แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ บ้านโป่งช้าง ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย