ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


    ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

    วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมงานและจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้ เรื่องการจัดการผลิตข้าวที่เหมาะสม ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต พร้อมรับมือความเสี่ยงด้านการผลิตสินค้า การตลาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ฟาร์มพ่อเรา) บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย