กิจกรรมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566


    นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

    วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ ตัดหญ้าบริเวณรั้วฝั่งแปลงนาทดลองและแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ทำความสะอาด และเก็บขยะ