ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง ฉบับที่ 1/2566
  •   2023-02-27 16:06:12    24     3

ประกาศชาวนา รายงานสภาพการทำนา และศัตรูข้าว เพื่อเตือนภัยการระบาด ฤดูนาปรัง ฉบับที่ 1/2566 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


  • bytes