ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  •   2023-01-31 15:28:49    84     49

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ


  • bytes