ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบสัมภาษณ์
  •   2023-01-31 11:53:11    36     14

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบสัมภาษณ์


  • bytes