ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
  •   2023-01-30 09:22:23    110     19

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ PDF)


  • bytes