ประกาศชาวนา ฤดูนาปี 2565 ฉบับที่ 8/2565
  •   2022-10-27 13:57:14    31     2

ประกาศชาวนา รายงานสภาพการทำนา และศัตรูข้าว เพื่อเตือนภัยการระบาด ฤดูนาปี 2565 ฉบับที่ 8/2565 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


  • bytes