ประกาศชาวนา ฤดูนาปี 2565 ฉบับที่ 7/2565
  •   2022-10-11 16:17:16    38     4

ประกาศชาวนา รายงานสภาพการทำนา และศัตรูข้าว เพื่อเตือนภัยการระบาด ฤดูนาปี 2565 ฉบับที่ 7/2565 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


  • bytes