ประกาศชาวนา ฤดูนาปี 2565 ฉบับที่ 1/2565
  •   2022-07-22 20:53:11    49     6

ประกาศชาวนา รายงานสภาพการทำนา และศัตรูข้าว เพื่อเตือนภัยการระบาด ฤดูนาปี 2565 ฉบับที่ 1/2565 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย


  • bytes