ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  •   2022-03-29 09:06:51    156     56

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร


  • bytes