ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
  •   2022-03-14 14:45:22    96     29

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร)


  • bytes