Display # 
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 66
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน(โครงการฯ นาแปลงใหญ่) Written by cri_rrc 191
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน(โครงการฯ ข้าวอินทรีย์) Written by cri_rrc 126
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ:โครงการฯ นาแปลงใหญ่ Written by cri_rrc 171
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ:โครงการฯ ข้าวอินทรีย์ Written by cri_rrc 136
รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 Written by cri_rrc 252
รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560(1 ล้านไร่) Written by cri_rrc 170
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 203