Display # 
Title Author Hits
ประกาศรับสมัครยามรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมาบริการ) ฉบับแก้ไข Written by cri_rrc 37
ประกาศรับสมัครยามรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 16
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี(จ้างเหมาบริการ) 141
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ(จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 205
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 170
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 109
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 108
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน(โครงการฯ นาแปลงใหญ่) Written by cri_rrc 281
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน(โครงการฯ ข้าวอินทรีย์) Written by cri_rrc 191
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ:โครงการฯ นาแปลงใหญ่ Written by cri_rrc 222