Display # 
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 96
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 88
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 79
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน(โครงการฯ นาแปลงใหญ่) Written by cri_rrc 227
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน(โครงการฯ ข้าวอินทรีย์) Written by cri_rrc 155
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ:โครงการฯ นาแปลงใหญ่ Written by cri_rrc 192
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ:โครงการฯ ข้าวอินทรีย์ Written by cri_rrc 161
รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 Written by cri_rrc 293
รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560(1 ล้านไร่) Written by cri_rrc 217
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ) Written by cri_rrc 226