Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก Written by cri_rrc 18
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by cri_rrc 12
ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ Written by cri_rrc 29
ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและข้าวเปลือกเสื่อมสภาพฯ ปีงบประมาณ 2561 Written by cri_rrc 17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ Written by cri_rrc 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรคพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by cri_rrc 71
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรคพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by cri_rrc 56
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2560 Written by cri_rrc 184
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและข้าวเสื่อมสภาพฯ ปีงบประมาณ 2559 Written by cri_rrc 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงแมลง และปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอารักขาข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by cri_rrc 121