สมาชิกนาแปลงใหญ่ครึ่งใต้-ประชาภิวัฒน์ ศึกษาดูงาน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชาพร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ นายอำเภอเชียงของ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ครึ่งใต้-ประชาภิวัฒน์ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย