จัดนิทรรศการและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตการเกษตร งานเทศกาลข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตการเกษตร (ข้าว) ประเภทข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว จำนวน 67 ตัวอย่าง ในงานเทศกาลข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ 11 ปี 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย