ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดข้าวแบบบูรณาการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดข้าวแบบบูรณาการ ณ ลานตากพืชผลการเกษตรวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ครึ่งใต้-ประชาภวัฒน์ หมู่ที่10 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย