สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ เรื่อง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ เรื่อง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู  ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ให้การต้อนรับ