คณะกรรมการตรวจรับเครื่องอบลดความชื้นข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจพัสดุ จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ตรวจรับเครื่องอบลดความชื้นข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย