กิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณคันคลองรอบแปลงนา ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย