การตรวจสอบการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม การตรวจสอบการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย