การประชุมเพื่อวางแผนการส่งเสริมให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ คทช. จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการส่งเสริมให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ คทช. ร่วมกับคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย