การตรวจติดตามของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการตรวจติดตามของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย