การสำรวจข้อมูลพื้นฐานราษฎรที่เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายวิทยา ภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมสำรวจข้อมูลพื้นฐานราษฎรที่เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินงานป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาลและป่าห้วยไคร้ ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านไคร้สันติสุข ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย