จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย สาขาเวียงเชียงรุ้ง จำกัด อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย