การประชุมหารือ “แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ “แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว” ระหว่าง ผู้แทนจากกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สำนักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตร และผู้แทนผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 115
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์